Kontakt


Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin

tel. 531 822 982
loteriaslubna@fsd.lublin.pl

Numer konta:
Bank BPH S.A.: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Tytuł wpłaty: „numer zamówienia, Na cele statutowe: fundusz św. Brata Alberta”

Całkowity dochód z Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej przeznaczony jest na fundusz św. Brata Alberta, z którego finansowane jest funkcjonowanie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci prowadzone przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Strona www Fundacji: www.fsd.lublin.pl