Kontakt


Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin

tel. 81 745 71 62
kontakt@loteriaslubna.pl

Numer konta:
Bank BPH S.A.: 71 1060 0076 0000 3300 0061 3291
Tytuł wpłaty: „numer zamówienia, Na cele statutowe: fundusz św. Brata Alberta”

Całkowity dochód z Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej przeznaczony jest na fundusz św. Brata Alberta, z którego finansowane jest funkcjonowanie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci prowadzone przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Strona www Fundacji: www.fsd.lublin.pl