Po 5 latach istnienia Loterii Ślubnej podjęliśmy decyzję o jej zamknięciu. Prosimy nie składać zamówień na 2023 rok, gdyż oni nie będą już realizowane. 

Dziękujemy !

Całkowity dochód z Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej przeznaczony jest na Fundusz św. Brata Alberta, z którego finansowane jest funkcjonowanie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

 
Partner loterii:
 Oryginalny pomysł na upominek dla gości weselnych